bryan-barnes : 
 
 Varg Vikernes of Burzum, 1994 
 
  SMILE it’s your BURZDAY!  Happy Birthday to  VARG VIKERNES  of  influential  Norwegian Black Metal band  BURZUM  [2/11/1973].  ødeleggelse gjør verden brenne lysere, la kirkene brenne himmelen i Norway.  †

bryan-barnes:

Varg Vikernes of Burzum, 1994

SMILE it’s your BURZDAY! Happy Birthday to VARG VIKERNES of influential Norwegian Black Metal band BURZUM [2/11/1973]. ødeleggelse gjør verden brenne lysere, la kirkene brenne himmelen i Norway.